FREDRIK MAGNUSSON

Advokat | Ägare

FREDRIK MAGNUSSON arbetar huvudsakligen som offentlig försvarare i brottmål och offentligt biträde i tvångsvårdsmål. Han har processat i samtliga instanser i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol och har erfarenhet av komplicerade brottmål såsom mordmål, mål om grovt skattebrott och mål rörande grundlagsbrott samt av alla typer av tvångsvårdsmål. Fredrik har särskild erfarenhet från arbete som rådgivare och ombud för myndighet i tvångsvårdsmål rörande barn och unga.

KONTAKTUPPGIFTER
Mobil: 070-544 74 85
E-post: fm@mont.se

KARRIÄR
MONT advokatbyrå (-2015)
Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling (2012-2015)
Brottmålsadvokaterna i Stockholm (2010-2012)
SIDA (2007-2009)

UTBILDNING
Stockholms universitet (2008)

MEDLEMSKAP
Sveriges advokatsamfund

SPRÅK
Svenska
Engelska