VÅRA OMRÅDEN

BROTTMÅL

Vi har stor erfarenhet av att bistå som försvarare och målsägandebiträde i princip alla typer av brottmål. Vi har dessutom stor erfarenhet av att bistå som särskild företrädare för barn i dessa mål. Vår erfarenhet av brottmål innefattar biträde i allt från mängdbrottmål till mer komplicerade brottmål såsom mordmål, ekomål och mål rörande grundlagsbrott.

TVÅNGSVÅRDSMÅL
Vi bistår som offentliga biträden i alla typer av tvångsvårdsmål. Vi bistår även en social myndighet i tvångsvårdsmål rörande barn och unga, vilket ger oss särskild erfarenhet i att bedöma tvångsvårdsmål rörande dessa personer. De speciella utmaningar som aktualiseras i dessa mål har vi stor beredskap för och erfarenhet av. Vår kunskap på området innefattar en av juridikens hjälpvetenskaper nämligen psykologi.