FÖRSVARET ENLIGT MONT

Utgångspunkten för verksamheten är att alltid leverera ett kraftfullt försvar. Jag anser att det bästa sättet att göra detta är att arbeta strukturerat i en modern arbetsmiljö.