Brottmål

Att vara misstänkt för brott eller utsatt för brott utgör ofta en livsavgörande händelse som väcker många frågor. Hos MONT får du hjälp med ett försvar för att kraftfullt, effektivt och korrekt hantera frågorna så att dina intressen tillvaratas på bästa sätt, oavsett om du är misstänkt för brott eller utsatt för brott. MONT har 10 års erfarenhet av alla typer av försvar som rör brottmål. Vanliga uppdrag är uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Tvångsvårdsmål

De speciella utmaningar som aktualiseras i tvångsvårdsmålen har MONT stor beredskap för och 10 års erfarenhet av. Erfarenheten innefattar även rådgivning till kommun rörande tvångsvård av unga, vilket ger MONT särskild erfarenhet i att försvara barn, ungdomar och föräldrar i mål om vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Mejla mig!