Fredrik Magnusson

Fredrik Magnusson har mer än 10 års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom brottmål och har de senaste 7 åren haft uppdrag som försvarare och genomfört över 500 rättegångar, varav mer än 100 med frihetsberövade/häktade klienter. Fredrik Magnusson har företrätt klienter i brottmål avseende allvarlig brottslighet såsom exempelvis krigsförbrytelser i Syrien och Irak, grundlagsbrott, mord och utlämning för brott till annan stat. I verksamheten ingår att tillvarata klienternas intressen med integritet och kraft oavsett brottsmisstankens allvar. Han har även erfarenhet av att företräda brottsoffer i komplexa skadeståndsmål i anledning av brott. Fredrik Magnusson företräder dessutom frihetsberövade personer vid rättsliga prövningar inför polismyndigheten, kriminalvården och domstolar i frågor om bl.a. förvar, besöks- och telefontillstånd och om villkorlig frigivning från fängelsestraff.

Mejla mig!